START CIRCULAR se začenja v pravem času. Zagovarja bolj celostni pristop k upravljanju odnosov med univerzitetno industrijo, podpornih storitev in poučevanja za podjetništvo in trajnost, pri čemer se osredotoča na to, kako naj to podpirajo načela krožnega gospodarstva. Z vključevanjem mestnih in regionalnih univerz različnih zmogljivosti, MSP in nevladnih organizacij bo služil kot platforma za izmenjavo praks pri usposabljanju mladih ‘zelenih’ podjetnikov in vodij.

Cilji projekta so naslednji:

1. 1. Razviti celostni model upravljanja podjetništva, ki temelji na krožnem gospodarstvu, izvajajo pa ga univerze in mala in srednje velika podjetja v partnerstvu, da bi okrepili razvoj spretnosti in ustvarjanje delovnih mest, povezanih z načeli krožnega gospodarstva.

2. 2. Uporabiti ta model na univerzah z različnimi zmogljivostmi in potrebami v Evropi, kot sredstvo za povečanje števila diplomantov, ki so pripravljeni postati podjetniki ali bodoči voditelji v krožnem gospodarstvu.

3. 3. V okviru njegove uporabe usposabljati univerzitetno pedagoško in administrativno osebje ter osebje malih in srednje velikih podjetij o sorazvoju študijskih programov in pristopov učenja, integriranega v delo, povezanih s krožnim gospodarstvom.

4. Vzpostaviti,povezati in internacionalizirati Sustainability Labs na partnerskih univerzah, za pomoč/usposabljanje študentov in mladih diplomantov pri razvoju podjetij, ki vključujejo krožno gospodarstvo in soodgovornost.