Projekt Start Circular je razdeljen na 5 FAZ:

1. faza: M1-2 – Priprava: Utrditev delovnih metod in operativnega načrta,

2. faza: M3 – M10 – Razvoj in implementacija Integriranega modela podjetniškega upravljanja za krožno gospodarstvo

Faza 3: M10 – M20 Usposabljanje osebja: Univerze in MSP v partnerstvu za izvajanje modela ¼ M20 – 28 – Laboratoriji za trajnostno rast

4. faza:Izvedba laboratorija za trajnost.

Faza 5: M28-M36 – Konsolidacija in trajnost: Platforma za povezovanje laboratorijev trajnostne rasti. Faze, ki nadgrajujejo druga drugo.

Faza 1 je bistvena za soglasje k operativnemu načrtu, načrtu vrednotenja ter za utrjevanje delovnih odnosov in gradnjo zaupanja. To vključuje KOM in usposabljanje o načrtu vrednotenja.

2. faza bo namenjena razvoju model podjetniškega upravljanja za krožno gospodarstvo (rezultat projekta – PR1). Vključevalo bo fokusne skupine, ki se izvajajo v partnerstvu, v vsaki partnerski državi/regiji, ki preučuje:

1) univerzitetni poučevanje za podjetništvo v krožnem gospodarstvu,

2) izkušnje z obstoječimi inovacijskimi laboratoriji, inkubatorji in podobnimi strukturami ter

3) pričakovanja in dojemanja delodajalca.

Poleg tega bo za partnerje organiziran študijski obisk UBI, kjer bodo koncepti, povezani z modelom, podrobneje preučeni in preučen bo primer laboratorija za inovacije. V povezavi s študijskim obiskom bodo organizirana srečanja za ozaveščanje z MSP, da bi razširili nabor sodelovanja in povratnih informacij MSP. Za preoblikovanje teh informacij v uporaben model bo delovna skupina (RENCIS, ULPCG, Renteh in ELUM) pripravila poročilo o obsegu, ki bo navzkrižno ocenilo in analiziralo rezultate fokusnih skupin in študijskega obiska ter predlagalo osnutek modela, ki bo biti strokovno pregledan in dokončno potrjen s strani PMG. Nato bo vsaka partnerska univerza ocenila, katere elemente modela že ima in katere elemente je treba še razviti ali artikulirati. Vsaka partnerska univerza bo nato izdelala „izvedbeni načrt“, kjer bodo opisani takojšnji in dolgoročni ukrepi.

Faza 3 vključuje celovit paket usposabljanja, ki je namenjen univerzitetnemu učiteljskemu in administrativnemu osebju ter srednjemu vodstvu v MSP (PR2). . Zasnovan je za opremljanje univerzitetnega osebja in MSP z orodji, potrebnimi za izvajanje različnih komponent modela: sodelovalno, transdisciplinarno poučevanje, študentske storitve za podjetništvo in laboratoriji za trajnost. Komisija za usposabljanje bo oblikovala program, sestavljen iz 3 virtualnih in 1 fizične delavnice (mešan pristop). Izbrano osebje partnerjev univerze in MSP bo izpolnilo učne načrte. Uveden bo dinamični portal za usposabljanje, ki bo temeljil na napredni konferenčni programski opremi, ki bo sredstvo za spodbujanje komunikacije in izmenjave virov.

V 4. fazi bodo partnerji uresničevali vidik modela v obliki: Trajnostnega laboratorija (PR3).. S tem bodo lahko podprli svoje diplomante s praktičnimi poslovnimi orodji za trajnostno gospodarstvo. V enem semestru se bodo izbrani študenti usposabljali o oblikovanju poslovnega koncepta ali projekta, ki ga bodo imeli priložnost predstaviti na multiplikacijskem dogodku, kjer bodo sodelovali z MSP. Ob koncu pilotnega semestra bo opravljeno ocenjevanje tega, kaj so se študenti naučili, v kolikšni meri so ustvarili izvedljive poslovne načrte in perspektive za Lab Platform. Končno bo projekt zagotovil tudi platformo, prek katere bo povezan Sustainability Lab (PR4). To bo sredstvo za izmenjavo virov in omogočanje študentom ter MSP v eni državi ali regiji, da delijo ideje in celo sodelujejo pri razvoju s tistimi, ki sodelujejo v laboratoriju v drugi regiji. To bo internacionaliziralo laboratorije in zagotovilo tudi platformo za nadaljnje sodelovanje in povezljivost.