Cilj START CIRCULAR je združiti dve ključni temi v Evropi: pripravo diplomantov podjetnikov za delo in razvoj trajnostnih podjetij ter krepitev sodelovanja med univerzo in malih in srednjih podjetij (MSP) pri poučevanju, učenju in usposabljanju. Za ustvarjanje zelenih delovnih mest mora zato Evropa vlagati v regenerativni pristop, ki je v nasprotju s tradicionalnim linearnim gospodarstvom. V skladu z evropskim zelenim dogovorom je treba povečati učinkovito rabo virov s prehodom na čisto, krožno gospodarstvo. Zmanjševanje odpadkov in uhajanja v naši trenutni proizvodnji in porabi ter poslovnih modelih ohranja vire in pomaga zmanjšati onesnaževanje okolja. START CIRCULAR temelji na dejstvu, da je ta prehod odvisen od robustnih visokošolskih sistemov, ki ustvarjajo voditelje in podjetnike v sodelovanju z industrijo in nevladnimi organizacijami. Projekt se posebej odziva na evropski akcijski načrt za krožno gospodarstvo (CEAP 2021), nedavni načrt EU za prehod na krožno gospodarstvo, ki poudarja ustvarjanje trajnostne rasti in delovnih mest. To je še posebej pomembno v času, ko a) so evropske univerze postavljene pred izziv, da sodelujejo na nove in inovativne načine ter na novo opredelijo čezmejno poučevanje in učenje (glej sporočilo EU o evropskem izobraževalnem prostoru) in b) policy makers are faced with a health and economic crisis of astronomical proportions, dramatically affecting our work, teaching, learning and lives. Očitno je jasno, da sta gospodarsko okrevanje in končna rast Evrope odvisna od njene sposobnosti ustvarjanja inovativnih in trajnostnih odzivov na gospodarske izzive. Podjetništvo in poslovni modeli, osredotočeni na trajnost, so zato bistveni. Cilj Komisije je spodbuditi ljudi k ustanovitvi in rasti svojih podjetij (akcijski načrt Podjetništvo 2020). Hkrati se povečujejo zahteve potrošnikov po trajnostnem razvoju in zanimanje za zmanjšanje vplivov MSP na okolje. Zmanjševanje okoljskega odtisa se lahko obravnava tudi kot pomembna poslovna priložnost za MSP; vendar se pogosto srečujejo z omejitvami pri izboljšanju svoje okoljske uspešnosti, kot so ovire, povezane z velikostjo, finančne omejitve, pomanjkanje spretnosti in znanja. Še več, ker se je trenutna gospodarska upočasnitev zmanjšala zaradi pandemije, so oblikovalci politik in podjetja pod pritiskom, da za vsako ceno znova zaženejo gospodarsko dejavnost. To lahko ogrozi prejšnji napredek, ki je bil dosežen pri ustvarjanju zelenih delovnih mest. Ustvarjanje inovativnih diplomantov, zavezanih trajnosti v poslovnem razvoju, je zato ključnega pomena. Medtem ko je več univerz v Evropi dokazalo inovativnost pri podjetniškem poučevanju in sposobnost poučevanja načel trajnostnega in krožnega poslovanja, Evropa potrebuje več strateških, interdisciplinarnih, čezmejnih in uporabnih pristopov in virov za spopadanje s temi področji, pri čemer je krožno gospodarstvo v ospredju. Integrirani model upravljanja podjetništva za krožno gospodarstvo« za univerze in mala in srednja podjetja, eden od glavnih rezultatov tega projekta, se bo lotil tega, tako kot usposabljanje za njegovo izvajanje in laboratoriji za trajnost, ki so jim zavezani vsi partnerji.