Projekt bo ustvaril štiri medsebojno povezane rezultate:

1)Celostni model podjetniškega upravljanja za krožno gospodarstvo, ki ga uporabljajo univerze v sodelovanju z industrijskimi partnerji.

2) Celovit program usposabljanja, namenjen univerzitetnemu akademskemu in upravnemu osebju ter srednjemu vodstvu v MSP, ki bo partnerjem zagotovil razvoj človeških virov, usmerjen v izvajanje modela.

3) Razvoj in pilotiranje »Sustainability Lab«, element modela in pomembno sredstvo za študente za razvoj praktičnih veščin,

4) Platforma, preko katere bo povezan »Sustainability Lab«.